Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН АВІОНІКИ» першого (бакалаврського )рівня вищої освіти 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Новини кафедри