Випуск фахівців

Черговий випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» і освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю

7(8).05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

 

У лютому 2017 року відбувся черговий випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем  (ОКР) «Спеціаліст» і освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 7(8).05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» та спеціалізаціями 7(8).05110301.01 «Технічна експлуатація пілотажно-навігаційного обладнання» і 7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки».

Країна, і в першу чергу авіаційна галузь, одержала 32 висококваліфікаційні фахівці, які спроможні ефективно створювати й експлуатувати сучасну авіаційну техніку, зокрема, авіоніку.

Випуску передували підготовка і захист дипломних робіт (проектів).

Державна екзаменаційна комісія, в якій відбувся захист дипломних робіт (проектів), відзначає, що кожен дипломний проект, як правило, включає розробку структурних, електрокінематичних та принципових електричних схем пристроїв, які розробляються, алгоритми та вузли обчислювальної техніки, розрахунки та вибір  основних елементів пристроїв. В дипломних роботах випускників-магістрів розглядаються магістерські дослідження в рамках вибраних тем, а в дипломних роботах випускників-спеціалістів зі спеціальності «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки» – маркетингові дослідження.

Середній бал захисту дипломних робіт (проектів) – 4,4.

Державна екзаменаційна комісія рекомендувала видати дипломи з відзнакою студентам-випускникам: Васильєвій С.В., Грищенку С.В., Кругляківській Д.Ю., Максимович Г.В.,   Олабіну С.С.,  Хворостянову А.М.

Впевнені, що наших випускників в майбутньому чекають великі злети і здобутки, бо ті, хто наполегливо, завзято, незважаючи на трудності, ідуть шляхом до знань, до професії, до майстерності, ті неодмінно цей шлях здолають і досягнуть заповітної мети.  

 

 

 

 

Новини кафедри