Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Інтелектуальна власність та патентознавство об’єктів авіоніки

Навчальна програма                                         Робоча програма

Новини кафедри