Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основи авіаційного радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації

Навчальна програма                                          Робоча програма

Новини кафедри