Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Павлова Світлана Вадимівна

Павлова Світлана Вадимівна, завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, 1966 року народження, провідний вчений з теорій складних нелінійних динамічних систем, ергатичних систем, конфліктних систем, яка зробила вагомий внесок у розвиток теорії аналізу та синтезу інтегрованого керування складними розподіленими динамічними мережецентричними системами.

У 1988 році закінчила з Відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи керування» та отримала кваліфікацію «інженер-системотехник».

З 1996 – 1999 рр. навчалася в очній аспірантурі Київського міжнародного університету цивільної авіації.

У липні 2000 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертаційної роботи «Ергатична система керування нелінійним нестаціонарним об’єктом в особливих критичних режимах».

Рішенням атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2003 року протокол №2/19-Д Павловій С.В. було присвоєно вчене звання доцента кафедри авіоніки.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 08 червня 2006 року протокол №14-08/6 Павловій С.В. було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 05.13.03 – системи та процеси керування..

З 2006 по 2008 роки проходила навчання у докторантурі Національного авіаційного університету

У 2008 році захистила докторську дисертацію з технічних наук зі спеціальності 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема докторської дисертації: «Інтегроване розподілене керування нелінійною динамічною системою».

Викладацьку діяльність С.В. Павлова розпочала у 1998 році асистентом кафедри «Технічної експлуатації авіаційних електрифікованих та навігаційно-пілотажних комплексів». З 2000 року обіймала посаду доцента кафедри «Авіоніки», з 2004 року - посаду доцента, і з 2009 року посаду професора кафедри «Аеронавігаційних систем» інституту Аеронавігації Національного авіаційного університету. З липня 2017 року обіймає посаду завідувача кафедри «Авіоніки».

Має нагороди: Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди дня науки; Подяка ректора за сумлінну працю та зразкове проведення другого всесвітнього конгресу «Безпека авіації»; Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід -2008» у номінації «Кращий винахід – 2008 в галузі електроніки та комунікаційних систем»; Грамота  Національного авіаційного університету; Нагрудний знак «За сумлінну працю».

Павлова С.В. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03 при НАУ та відповідальним секретарем редакційної колегії наукового журналу «Вісник Національного авіаційного університету».

Автор 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема монографії та патенти на винаходи.

 Викладає навчальні дисципліни:

  1. Теорія автоматичного управління;
  2. Теорія управління динамічними системами;
  3. Компьютерізовані бортові системи управління польотом;
  4. Інтелектуальні системи;
  5. Основи наукових досліджень та організація науки;
  6. Безпілотні авіаційні системи.

ORCID iD 0000-0003-4012-9821

researcherid T-8354-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=xpuVV

Scopus_profile 57187893400

Новини кафедри