Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Грищенко Юрій Віталійович

Грищенко Юрій Віталійович, завідувач кафедри, д.т.н, доцент1958 року народження, в 1987 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного обладнання» та отримав кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення інституту працював інженером-конструктором у Держ.ККБ «Луч».

В 1995 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Дослідження негативного явища підсилення  дина­мічного стереотипу на комплексному тренажері літака». В 2005 році присвоєно вчене  звання доцента.

З 2002 року доцент кафедри авіоніки.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, 8 патентів та авторських свідоцтв про винахід.

Сфера наукових інтересів – ергономіка, інженерна психологія та людський чинник в авіації, надійність і діагностика систем авіоніки.

 Викладає наступні дисципліни:

  1. Надійність та діагностика технічних систем;
  2. Основи контролю та діагностики складних систем;
  3. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації;
  4. Основи експлуатації авіоніки.

ORCID iD 0000-0002-1318-9354

researcherid T-5826-2018

Scopus_profile 56471844900

https://scholar.google.com.ua/citations?user=967pO8UAAAAJ&hl=uk

Новини кафедри