Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Варченко Олег Іванович

Варченко Олег Іванович, доцент кафедри 1964 року народження. народження, в 1988 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного обладнання» та отримав кваліфікацію інженера-електрика.

У 2004 року присвоєно вчене звання «доцент Національного авіаційного університету».

Працював інженером, заступником секретаря комітету комсомолу, асистентом, завідувачем навчальної лабораторії, заступником декана з організаційно-виховної роботи, старшим викладачем, доцентом Київського міжнародного університету цивільної авіації: (1988-2000), начальником експертного відділу управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України (2000-2001), заступником начальника цього ж управління (2002), головним консультантом (з питань вищої освіти) Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України (2002-2005). Був членом експертної ради з державного управління при Державній акредитаційній комісії України (2002-2004).

З 2005 року доцент кафедри авіоніки, вчений секретар університету, з 2016 року – доцент кафедри авіоніки.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів – автоматизація систем релейного захисту електричного обладнання аеропортів на основі імітаційних моделей.

Викладає наступні дисципліни:

  1. Управління підтриманням льотної придатності ПС;
  2. Пілотажно-навігаційне об­лад­нання регіональ­ного/ма­гіс­трального літака;
  3. Основи експлуатації авіоніки.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VdHs4x0AAAAJ&hl=uk

Новини кафедри