Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Мухіна Марина Петрівна (за сумісництвом)

Мухіна Марина Петрівна, 1.03.1979 року народження, м. Київ У 2002 р. закінчила повний курс НАУ за спеціальністю «Автоматизовані системи та комплекси повітряних суден» з присвоєнням кваліфікації магістра з автоматизованих систем та комплексів повітряних суден. З листопада 2002 року навчалась заочно в аспірантурі на кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів факультету авіаційних систем управління Національного авіаційного університету та працювала на посаді асистента кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів факультету авіаційних систем управління. Достроково закінчила аспірантуру у 2004 році та захистила кандидатську дисертацію за темою «Оцінка умов експлуатації бортового обладнання в зоні дії електромагнітного поля блискавки» по спеціальності 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». У 2005 році отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. З 2005 року працювала на посаді доцента кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів НАУ. У жовтні 2008 року отримала вчене звання доцента кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів. З 2013 р. навчається в докторантурі НАУ за спеціальністю 05.22.13 Навігація та управління рухом. Область наукових інтересів: кореляційно-екстремальні навігаційні системи, алгоритми сумісної обробки даних, обробка зображень. Має більше 50 наукових публікацій, підручників, посібників, статей, доповідей та патентів E-mail: mukhina@nau.edu.ua.

Викладає навчальні дисципліни:

Новини кафедри