Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Скрипець Андрій Васильович

Скрипець Андрій Васильович, професор кафедри 1945 року народження, в 1963 році закінчив Ніжинське медичне училище, в  1969 році – електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації з відзнакою за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційних приладів і електрообладнання літаків» та отримав кваліфікацію інженера-електрика.

 

Після закінчення інституту навчався в очній аспірантурі під науковим керівництвом професора Денисова В.Г. В 1974 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «До проблеми оцінки ергатичних систем «пілот-літак» з різним рівнем автоматизації процесу пілотування при заходженні на посадку». В 1983 році присвоєно вчене  звання доцента, в 1992 році – вчене звання професора.

 

Старший науковий співробітник (1980), академік Транспортної академії України (з 1993), відмінник освіти України (2002), Заслужений працівник освіти України (2003).  (1969-1972), працював практично на всіх наукових та викладацьких посадах інституту. Суміщав роботу доцента кафедри з виконанням обов'язків заступника декана та декана факультету авіаційного обладнання (1987-1989). Завідувач науково-дослідним сектором інституту (1976-1982), начальник науково-дослідної частини університету (1995-1999). Заступник начальника (директора) департаменту вищої освіти – начальник управління природничої та технічної освіти Міністерства освіти і науки України (2001-2003). Завідувач кафедри авіоніки (з 1990 по 2017), декан факультету електроніки (2003-2010). 

 

Має понад 250 наукових праць, зокрема підручників, навчальних посібників, словників, монографій, науково-популярних книг та винаходів. 

Сфера наукових інтересів - експлуатація повітряного транспорту, проблеми людського чинника в цивільній авіації, авіаційна ергономіка та інженерна психологія, дидактика вищої освіти.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Теоретичні основи експлуатації авіоніки;
  2. Основи експлуатації авіоніки;
  3. Основи авіаційної ергономіки;
  4. Інженерна психологія і засоби відображення інформації;
  5. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ELEFc_UAAAAJ&gmla=AJsN-F5nSKbLf8zmMZ1xduGlL0N8tgp6XxEJPYrGmc16QYUzCAPWA757ZMATfWCpLYJwA4LP8PG4Djvxvl56G_3E2mxHpa8FzMmtPU0NNOERe6-6t_KGesTprq5XkuYfbUXZ4xyh7Ok7vbKhzTVZKLOoESpcUWVMkQ

Новини кафедри