Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Засідання секції авіоніки XVIIМіжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

07.04.2017 року на базі кафедри авіоніки відбулося засідання секції авіоніки XVIIМіжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

В роботі секції взяли участь студенти кафедри авіоніки та представники з Національного транспортного університету. Було представлено 11 доповідей, серед яких слід відмітити наступні:

Роботу секції забезпечили: голова секції – Скрипець А.В., завідуючий кафедри аіоніки, затупник голови секції – Грищенко Ю.В., доцент кафедри авіоніки; та секретар секції – Ситнянських Л.М., старший викладач кафедри авіоніки.

Технічну підтримку забезпечив незамінний завідувач лабораторії Левківський В.В.  

Новини кафедри