Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Вступникам на 2,3 курс

 

 

ПРИЙОМ

на очну та заочну форму навчання
за освітнім ступенем «Бакалавр»

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

 

спеціальності 173 «Авіоніка»

за освітніми программами:

1. "Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання" 

2. "Комп'ютерний дизайн авіоніки"

 

Необхідні документи для вступу:

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (за скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної компанії

Терміни

Денна

Заочна

І етап

Початок прийому заяв та документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому документів

до 18.00

22 липня

до 14.00

2 серпня

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)

з 23 липня

до 30 липня

з 23-30 липня

з 03-09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 16.00

01 серпня

до 16.00

12 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

03 серпня

до 16.00

13 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

06 серпня

до 12.00

15 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

08 серпня

до 16.00

16 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

9 серпня

до 14.00

19 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

не проводиться

21 серпня 

Закінчення прийому документів

13 вересня

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)

16 вересня – 20 вересня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

24 вересня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

25 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

 

Новини кафедри