Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Вступникам на 2,3 курс

 

 

ПРИЙОМ

на очну та заочну форму навчання
за освітнім ступенем «Бакалавр»

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

 

спеціальності 173 «Авіоніка»

за освітніми программами:

1. "Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання" 

2. "Комп'ютерний дизайн авіоніки"

 

https://pk.nau.edu.ua/

 

Новини кафедри