Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

За освітнім ступенем «Бакалавр»

Крім того, студенти проходять навчальну практику – електромонтажну за фахом (на кафедрі, в навчальному ангарі та в науково-навчальному центрі «Авіаційних тренажерів») і виробничі практики: комп’ютерно-інформаційну, технологічну та переддипломну (на авіаційних підприємствах).

Після завершення теоретичної і практичної підготовки студенти виконують та захищають дипломну роботу.

За освітнім ступенем «Магістр» 

 

Крім того, студенти проходять виробничі практики:

Після завершення теоретичної та практичної підготовки студенти складають кваліфікаційний екзамен, виконують та захищають дипломну роботу.

 

Дисципліни ОС Магістр та їх силабуси:

Дисципліни вільного вибору:

 

1 осінній семестр:

1. Алгоритмічне забезпечення обробки пілотажно-навігаційної інформації;

2. Інтелектуальна власність та патентознавство об`єктів авіоніки;

3. Етапи життєвого циклу авіаційної техніки;

4. Підтримання льотної придатності повітряних суден;

5. Процесний аналіз виробництва польотів.

 

2 весняний семестр:

1. Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації;

2. Інтегрована модульна авіоніка;

3. Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи;

4. Інноваційні технології в авіоніці;

5. Штучний інтелект в системах авіоніки;

6. Керування процесами технічного обслуговування повітряних суден.

        

      Дисципліни ОС Бакалавр та їх силабуси:

      Дисципліни вільного вибору:

2 курс

ОП «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

1 осінній семестр:

1. Основи права (а);

2. Авіаматеріалознавство (р);

3. Інженерна та комп’ютерна графіка (р).

2 весняний семестр:

1. Механіка (р);

2. Бортові системи інформаційного обміну (р).

ОП «Комп’ютерний дизайн авіоніки»

1 осінній семестр:

1. Екологія (р);

2. Програмне забезпечення дизайну систем авіоніки (р);

3. Інженерна та комп’ютерна графіка (а).

2 весняний семестр:

1. Теоретичні основи проектування систем авіоніки (р);

2. Бортові інформаційні системи (р).

3 курс

ОП «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

1 осінній семестр:

1. Аеронавігаційне забезпечення польотів засобами авіоніки (р);

2. Управління підтриманням льотної придатності ПС (р);

3. Авіаційні електричні машини та апарати (р).

2 весняний семестр:

1. Електропостачання повітряних суден (р);

2. Основи авіаційних радіотехнічних систем (р).

 

 

 

   pdf          doc

Новини кафедри