Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Кадровий склад

 

 Завідувач кафедри

 Професори кафедри


Доценти кафедри

Старші викладачі кафедри

Асистенти кафедри

 

Навчально-допоміжний склад

Завідувач лабораторії

Провідні інженери

Інженер l категорії 

 

 

 

 

Новини кафедри