Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Кадровий склад

 

Завідувач кафедри 

Професори кафедри


Доценти кафедри

Старші викладачі кафедри

Асистенти кафедри

 

Навчально-допоміжний склад

Завідувач лабораторії

Провідні інженери

Інженер l категорії 

Інженери 

Технік

 

 

 

Новини кафедри