Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Наука

Робота секції «Сучасні технології в системах авіоніки» Науково-технічної конференції «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження

та організації повітряного руху CNS/ATM»

 

22 листопада 2016 року відбулося засідання секції «Сучасні технології в системах авіоніки» Науково-технічної конференції «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM».

В роботі секції взяли участь представники Харківського національного університету радіоелектроніки (м. Харків), Криворізького коледжу НАУ (м. Кривий Ріг), Національного транспортного університету  (м. Київ). Заслухано і обговорено 16 доповідей. Цікавими були доповіді, в яких розглядалися особливості інформаційної складової надійності оператора складних систем керування, концепції вакуумного генератора, передачі інформації інтелектуальних датчиків та ін.

Новини кафедри