Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

За освітнім ступенем «Бакалавр»

Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Крім того, студенти проходять навчальну практику – електромонтажну за фахом (на кафедрі, в навчальному ангарі та в науково-навчальному центрі «Авіаційних тренажерів») і виробничі практики: комп’ютерно-інформаційну, технологічну та переддипломну (на авіаційних підприємствах).

Після завершення теоретичної і практичної підготовки студенти виконують та захищають дипломну роботу.

За освітнім ступенем «Магістр» 

Міжнародне і державне регу­лювання та сертифікація в цивільній авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Крім того, студенти проходять виробничі практики:

Після завершення теоретичної та практичної підготовки студенти складають кваліфікаційний екзамен, виконують та захищають дипломну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

   pdf          doc

Новини кафедри