Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

УМОВИ ПРИЙОМУ

 

 

 

 


1. ПРИЙОМ
на очну та заочну форму навчання
за освітнім ступенем «Бакалавр»
спеціальності 173 «Авіоніка» за спеціалізаціями:

"Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання" та "Комп'ютерний дизайн авіоніки"

Особливості Умов вступу до ВНЗ 2018 ПЗСО 

1) 7 заяв на 4 спеціальності (денна та заочна форми навчання окремі заяви) на місця державного замовлення, на контракт - необмежено;

2) Електронна подача заяв, крім осіб які вступають за особливими умовами та військових ВНЗ та підрозділів;

3) Реєстрація електронних кабінетів з 02.07.- 25.07.2018 та завантаження додатків до атестатів;

Здійснюється на основі повної загальної середньої освіти та проводиться за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь випускників, із сертифікатами, отриманими у 2016, 2017 та 2018 роках з предметів
          - українська мова та література (обов’язковий предмет);
          - математика (профільний предмет);
          - фізика або іноземна мова(тільки за сертифікатами отриманими в 2018 році),(непрофільні предмети, за вибором абітурієнта).
     Подача заяви вступником проводиться в електронній формі з 12.07 по 26.07 , які вступають за сертифікатами ЗНО . 
     Оприлюднення рейтингового списку 01 серпня 2018 року. 
     Прийом оригіналів документів проводиться з 01 по 07 серпня 2018 року в приймальній комісії НАУ за наступним переліком:

Необхідні документи

Примітка: обов’язкова  наявність оригіналів до копій документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування)

     Навчання здійснюється за державним замовленням (безкоштовно) або за кошти фізичних чи юридичних осіб (за контрактом),за ваучером.

Вартість навчання за контрактом за данними минулого року становить:
          - на очній формі  13200  грн. на рік;
          - на заочній формі  6600  грн. на рік.

     Терміни навчання:  - очна форма – 4 роки;
                                         - заочна форма – 4,5 роки.

 

 

2. ПРИЙОМ
на очну та заочну форму навчання
за освітнім ступенем «Бакалавр»
спеціальності 173 «Авіоніка» за спеціалізацією

"Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання"

також здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст»

та проводиться на основі фахових вступних випробувань для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (за спорідненими та іншими спеціальностями).
     Навчання здійснюється за нормативним  терміном підготовки (добір на 2(3) курс) за профільними та непрофільними (передбачається додатковий  екзамен) спеціальностями .
     Термін навчання – відповідно 3(2) роки.
     
     Прийом заяв та документів проводиться приймальною комісією НАУ з 12 липня по 24 липня 2018 року (денна форма) , з 12 липня по 2 серпня 2018 року (заочна форма навчання) 
     Фахові вступні випробування проводяться з 25 по 31 липня 2018 року
(денна форма) , 3 25 липня по 7 серпня (заочна форма)
     Для вступу на навчання за скороченим терміном підготовки вступники подають наступні документи:
   

 

3. ПРИЙОМ

на очну форму навчання
за освітнім ступенем «Магістр»
спеціальності 173 «Авіоніка» спеціалізації «Комплекси 
пілотажно-навігаційного обладнання»
здійснюється на основі базово
ї та повної вищої освіти (за спорідненими та іншими спеціальностями)
у
відповідності до правил прийому НАУ .

Правила прийому НАУ

 

 

 

Новини кафедри