Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

 ОКР «Бакалвар» 173 «Авіоніка»

 ОПП «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Семестр

Рекомендовані

Альтернативні

2 курс

3

Авіаматеріалознавство /
Aircraft Materials [нф]

Хімія /Chemistry [нф]

Інженерна та комп`ютерна графіка /
Engineering and Computer Graphics [ф]

Опір матеріалів /
Strength of Materials [ф]

Оптичні прилади та системи /
Optical devices and systems [ф]

Механіка /
Mechanics [ф]

4

Апаратно-програмне забезпечення систем авіоніки /
Hardware and software for avionics [ф]

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Концепція будови компонентів авіоніки /
Avionics Components and Structure [ф]

Бортові системи інформаційного обміну /
Aircraft data transmission system
 [ф]

Сучасні технології передачі інформації /
Modern Data Transmission Technologies [ф]

3 курс

5

Авіаційні електричні машини та апарати /
Aviation Electric Machinery and Devices [ф]

Електротехнічні пристрої та системи /
Electrical devices and systems [ф]

Геоінформаційне забезпечення авіоніки /
Geographical information support of avionics [ф]

Методи математичного моделювання авіоніки /
Mathematical modelling of avionics [ф]

Авіаційна радіотехніка / Aviation Radio Engineering [ф]

Обробка та аналіз польотної інформації[ф]

6

Електропостачання повітряних суден /
Aircraft Electrical Systems [нф]

Авіаційний менеджмент  /
Aviation Management  [нф]

Системи керування безпілотних літальних апаратів /
Flight control system for UAV’s [ф]

Цифрові системи автоматичного управління /
Digital control system [ф]

4 курс

7

Бортові обчислювальні системи /
Onboard computing systems [ф]

Охорона праці [ф]

Інформаційні та сервісні системи пасажирського літака /
Passenger airlines information and Cabin Service System [ф]

Авіаційно-технічне та аеродромне забезпечення /
Aircraft ground handling and maintenance services [ф]

Інженерна психологія /
Engineering Psychology [ф]

Авіаційна інженерна психологія[ф]

8

Людський чинник в авіації /
Human factor in Aviation [ф]

Ергономіка  /
Ergonomics [ф]

Авіаційна англійська мова /
Aviation English [нф]

Логістика авіаційного транспорту [нф]

 

 

 ОС «Магістр» 173 «Авіоніка»

ОП «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Семестр І

Семестр ІІ

Дисципліна

Альтернативна/

Рекомендована

Дисципліна

Альтернативна/

Рекомендована

Алгоритмічне забезпечення обробки пілотажно-навігаційної інформації

Альтернативна

Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації

Рекомендована

Інтелектуальна власність та патентознавство об`єктів авіоніки

Рекомендована

Інтегрована модульна авіоніка

Рекомендована

Етапи життєвого циклу авіаційної техніки

Рекомендована

Бортові системи інформаційного обміну

Альтернативна

Підтримання льотної придатності повітряних суден

Рекомендована

Модельно-орієнтоване проектування систем авіоніки

Альтернативна

Процесний аналіз виробництва польотів

Альтернативна

Штучний інтелект в системах авіоніки

Альтернативна

Інноваційні технології в авіоніці

Альтернативна

Керування процесами технічного обслуговування повітряних суден

Рекомендована

 

 

Новини кафедри