Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Теорія автоматичного управління

Робоча програма

 Мова викладання:

українська; англійська. 

Новини кафедри