Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Краснов Володимир Миколайович

Краснов Володимир Миколайович, доцент кафедри - 1941 року народження, в 1959 році закінчив Луганський машинобудівний технікум, в 1965 році – радіотехнічний факультет Харківського авіаційного інституту за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої» та отримав кваліфікацію радіоінженера.

З 1971р.  по 1974 р. навчався в заочній аспірантурі Київського НДІ гідроприладів.

В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження і розробка авіаційної радіотелеметричної системи» в Київському політехнічному інституті. Розроблений за темою дисертації оригінальний двокоординатний реєстратор з частотним входом до теперішнього часу застосовується на літаках Ту-142 М та Іл-32.

В 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

Кращий винахідник заводу «Арсенал» (1988-1989).

З 1995 р. працює доцентом кафедри авіоніки.

Автор та співавтор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі  60 патентів та авторських свідоцтв. 

Сфера наукових інтересів – оптоелектроніка, неінвазивні методи вимірювання параметрів крові людини.

Викладає наступні дисципліни:

  1. Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори;
  2. Кола і сигнали;
  3. Електронні компоненти авіоніки;

Електротехнічні  та радіотехнічні основи авіоніки.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FoPtSHgAAAAJ&hl=ru

Новини кафедри