Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Положевець Ганна Андріївна

 

Положевець Ганна Андріївна 

ORCID iD 0000-0003-0986-6559 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kI4LxCcAAAAJ&hl=uk

Scopus_profile 56029909100

доцент кафедри авіоніки

1982 року народження

В 2004 році закінчила Національний авіаційний університет за  спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та здобула кваліфікацію інженера-електроніка.

З 2004 по 2007рр. навчалась в очній аспірантурі Національного авіаційного університету.

З 2007 по 2014 працювала асистентом кафедри авіоніки.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Вплив експлуатаційних чинників на безпеку польотів з урахуванням їх взаємодії».

З 2014 р. працює доцентом кафедриавіоніки.

Автор близько 25наукових та навчально-методичнихпраць.

Сфера наукових інтересів – управління безпекою польотів з урахуванням впливу людського чинника, технічна та льотна експлуатація повітряних суден.

Викладає наступні дисципліни:

  1. Основи експлуатації авіоніки
  2. Комп’ютерно-інтегровані комплекси і системи пілотажно-навігаційного обладнання
  3. Електрообладнання регіонального та магістрального літака
  1. Технічне діагностування авіоніки
  2. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації.

Новини кафедри