Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Романенко Віктор Григорович

Романенко Віктор Григорович, доцент кафедри 1964 року народження, в 1988 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного обладнання» та отримав кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення інституту працював інженером кафедри автоматизованих бортових систем управління  та  галузевої науково-дослідної лабораторії.

В 1990-1993 роках навчався в очній аспірантурі при кафедрі гідрогазових систем літальних апаратів.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Вплив кавітації та аерації потоків робочої рідини у вихідних лініях об’ємних насосів змінної подачі на коливання тиску в магістралях нагнітання».

У 1997 року переведений на посаду старшого викладача кафедри технічної  експлуатації авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів повітряних суден. З 2001 р. працює доцентом кафедри авіоніки.

В 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 20 патентів.

Сфера наукових інтересів – кавітація в рідинних системах.

Викладає наступні дисципліни:

  1. Інформатика та основи алго­ритмізації і програмування;
  2. Теорія автоматичного управління;
  3. Основи авіаційного менеджменту та логістики;
  4. Пілотажно-навігаційне облад­нання регіональ­но­го/ма­гістраль­ного літака.

ORCID iD 0000-0003-0048-5549

researcherid T-9112-2018

Scopus_profile 57188703752

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Bl3BSiUAAAAJ&view_op=list_works&citsig=AMD79opTymiqUOY8ilZyLD26ceQXNJrotA&pli=1&authuser=2

 

Новини кафедри