Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Тронько Володимир Дмитрович

Тронько Володимир Дмитрович, nрофесор кафедри —1939 року народження, в 1962 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Радіофізика та електроніка» та отримав кваліфікацію радіофізика.

В 1978 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за темою «Оптичні і параметричні явища у магнітно-упорядкованих  кристалах». Завідувач кафедри експериментальної та теоретичної фізики Київського політехнічного інституту (1981-1999). 

В 1984 році присвоєно вчене звання професора.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987).

З 2002 року професор кафедри авіоніки.

За його науковим керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі понад 40 винаходів. 

Сфера наукових інтересів –  радіофізика та оптоелектроніка.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Теорія похибок;
  2. Датчики авіоніки;
  3. Оптоелектронна та лазерна техніка, лінії зв'язку.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=8Kqa_GAAAAAJ&gmla=AJsN-F6kLFO4x5Fp7Psytdz3Y8A7UTQmWnCsUdUWv4JAYeA2XuA2doOCcSho1bA6CQTI633rKkmNXqyiMJlU7SRYFK-2MdsHYID7gp7BLiUwpPzJPkupI7oAjv4FDetxG8n6PuWuR5io5uiPdmUxCLyKrocapVUwfg

Новини кафедри