Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Землянський Володимир Михайлович

Землянський Володимир Михайлович, nрофесор кафедри — 1944 року народження, в 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електропостачання підприємств» та отримав кваліфікацію інженера-електрика.

Навчався в аспірантурі при Київському інституті інженерів цивільної авіації, працював на різних викладацьких посадах. В 1989 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за темою «Принципи побудови лазерних допплерівських анемометрів з врахуванням поляризаційно-фазових ефектів дослідження». В 1992 році присвоєно вчене звання професора.

В 1993 році обрано членом-кореспондентом Академії технологічних наук України. Член експертної ради ВАК України (2000-2007), член ДАК України (2002-2007).  

Підготував двох кандидатів наук, автор близько 250 наукових праць, в тому числі монографії «Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом» та понад 70 винаходів. 

Сфера наукових інтересів – лазерні доплерівські системи і когерентно-оптичні вимірювальні перетворювачі.

З 1992 року  професор кафедри авіоніки.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Метрологія та стандартизація вимірювань;
  2. Лазерні та оптоелектронні прилади і системи;
  3. Інтелектуальна власність.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f2l8xeUAAAAJ&hl=uk

Scopus_profile 56030080900

Новини кафедри