Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

«Політ 2021» секція «Проблеми та перспективи розвитку авіоніки»

На кафедрі авіоніка 6 квітня 2021 року було у рамках ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» було проведено секцію «Проблеми та перспективи розвитку авіоніки». З доповідями виступили студенти Іващенко Д.Ю, Пінчук Т.О Фроюк К.В., Чужа М.О., Плитус Г.Р., Пятрін Д.К., Романенко О.В., Мельніков В.Д.. Доповіді були спрямовані на такі актуальні теми як: Special aspects of aircraft wiring shielding, Measuring current in electrical circuits using a polarimeter, Sensors for determining the spatial position of the aircraft, Influence of information phenomena on the preconditions of aviation accidents, Weibull distribution avionics application, The prevention of stall aircraft on approach and landing by avionics means, Aerials safe-forest system.

Бажаємо молодим науковцям творчого натхнення, нових наукових злетів та подальшого розвитку їх наукових напрямків!

 

Новини кафедри