Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Акредитація освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 173 «Авіоніка» другого (магістерського рівня)

Акредитація освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 173 «Авіоніка» другого (магістерського рівня)

У період з 25 по 27 вересня 2018 р. Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

 

Голова:

завідувач кафедри систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор

Збруцький

Олександр

Васильович

Експерт:

професор кафедри систем управління літальними апаратами Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор технічних наук, професор

Кулік

Анатолій

Степанович

 

здійснювала акредитаційну експертизу діяльності Національного авіаційного університету, пов'язану з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 173 «Авіоніка» другого (магістерського рівня).

 

За результатами проведеної акредитаційної експертизи комісія прийшла  до висновку:

Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки  здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» зі спеціальності 173 «Авіоніка» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті відповідає вимогам системи вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Комісія вважає за можливе акредитувати Національний авіаційний університет на здійснення освітньої діяльності освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» зі спеціальності 173 «Авіоніка» другого (магістерського рівня) з ліцензованим обсягом 80 осіб. 

Новини кафедри