Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Державна екзаменаційна комісія освітнього ступеня "Бакалавр"

З 16 по 18 червня 2020 р. на кафедрі авіоніка Національного авіаційного університету працювала Державна екзаменаційна комісія освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 173 "Авіоніка" освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».

Захисти дипломних робіт проводились українською та англійською мовами. Комісія відзначила високий рівень підготовки майбутніх фахівців та їх дипломних робіт. За результатами роботи комісії освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" отримали 27 студентів. Найкращі дипломні роботи були рекомендовані комісіями до участі у конкурсі-огляді на "Кращий диплом".

Новини кафедри